ເງິນກູ້ MUDRA: ໂຄງການສິນເຊື່ອຈຸລະພາກໄປສູ່ການລວມເອົາທາງການເງິນຖືກລົງໂທດ 40.82 crore ເງິນກູ້ໃນແປດປີ.

ເງິນກູ້ຫຼາຍກວ່າ 40.82 ຕື້ກີບເປັນຈໍານວນ Rs 23.2 ລ້ານ crore ໄດ້ຖືກລົງໂທດພາຍໃຕ້ Pradhan Mantri. MUDRA Yojana (PMMY) ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອ 2015 ປີກ່ອນໃນປີ XNUMX. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ອນຜັນການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອແບບບໍ່ເສຍຄ້ຳປະກັນໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ສະໜິດຕິດພັນກັບວິສາຫະກິດຈຸລະພາກ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງໂອກາດການຈ້າງງານຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລະດັບຮາກຖານ ແລະ ໄດ້ພິສູດຕົວປ່ຽນແປງເກມໃນຂະນະທີ່ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດອິນເດຍ.  

ໂຄງການ Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ MUDRA Scheme, ໄດ້ເປີດຕົວໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2015 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສິນເຊື່ອຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນເຖິງ 10 ລ້ານຣູປີໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດ. ສໍາລັບກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ.  

ເງິນກູ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍສະຖາບັນໃຫ້ກູ້ຢືມສະມາຊິກ (MLIs), ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ (NBFCs), ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (MFIs) ແລະຕົວກາງທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆ. 

ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເປີດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ສິນ​ເຊື່ອ​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ໄດ້​ງ່າຍ​ແລະ​ບໍ່​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ແລະ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໄວ​ຫນຸ່ມ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ປະມານ 68% ຂອງບັນຊີພາຍໃຕ້ໂຄງການເປັນຂອງຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ ແລະ 51% ຂອງບັນຊີເປັນຜູ້ປະກອບການຂອງປະເພດ SC/ST ແລະ OBC.  

ການມີສິນເຊື່ອທີ່ງ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດໄດ້ເຮັດໃຫ້ການປະດິດສ້າງແລະລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຍືນຍົງແລະໄດ້ຊ່ວຍສ້າງໂອກາດການຈ້າງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນລະດັບພື້ນຖານ. 

ໂຄງ​ການ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ສິນ​ເຊື່ອ​ໂດຍ​ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ​ໃຫ້​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ໃນ​ປະ​ເທດ. ມັນ​ໄດ້​ນໍາ​ເອົາ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແລະ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ​ຢູ່​ໃນ​ຂອບ​ຂອງ​ສິນ​ເຊື່ອ​ສະ​ຖາ​ບັນ​. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດ MSME ຫຼາຍລ້ານຄົນຢູ່ໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມຜູກພັນຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ເງິນທີ່ສະເໜີໃຫ້ທຶນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຫຼາຍ. 

ໂຄງ​ການ​ລວມ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອິນ​ເດຍ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ສາມ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ຄື: ການ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ທະ​ນາ​ຄານ, ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ແລະ ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ. ຫນຶ່ງໃນສາມເສົາຄໍ້າຂອງ FI - ການສະຫນອງທຶນທີ່ບໍ່ມີທຶນ, ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນລະບົບນິເວດການລວມທາງດ້ານການເງິນໂດຍຜ່ານ PMMY, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອສໍາລັບຜູ້ປະກອບການຂະຫນາດນ້ອຍ.  

ເງິນກູ້ຢືມໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນແລະຂັ້ນຕອນຂອງການໃຫຍ່ເຕັມຕົວຂອງທຸລະກິດ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ Shishu (ເງິນກູ້ສູງເຖິງ ₹50,000/-), Kishore (ເງິນກູ້ສູງກວ່າ ₹50,000/- ແລະສູງສຸດ ₹5 lakh), ແລະ Tarun (ເງິນກູ້ສູງກວ່າ ₹5 lakh ແລະສູງເຖິງ ₹10 lakh).

ປະເພດ ຈຳນວນເງິນກູ້ (%) ຈໍານວນທີ່ຖືກລົງໂທດ (%) 
ຊິຊູ 83% 40% 
Kishore 15% 36% 
Tarun 2% 24% 
ທັງຫມົດ 100% 100% 

ເງິນກູ້ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ທັງເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ເງິນທຶນໝູນວຽນອົງປະກອບຂອງທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ລວມທັງວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບກະສິກຳເຊັ່ນ: ສັດປີກ, ນົມ, ການລ້ຽງເຜິ້ງ ແລະ ອື່ນໆ.   

ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນການຕັດສິນໃຈໂດຍສະຖາບັນໃຫ້ກູ້ຢືມໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງຄໍາແນະນໍາ RBI. ໃນກໍລະນີເປັນທຶນໝູນວຽນ, ດອກເບ້ຍແມ່ນເກັບເງິນຄືນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມເທົ່ານັ້ນ. 

**** 

ການໂຄສະນາ

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້

ເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ການໃຊ້ບໍລິການ reCAPTCHA ຂອງ Google ແມ່ນ ຈຳ ເປັນເຊິ່ງຂຶ້ນກັບ Google ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້.

ຂ້ອຍເຫັນດີ ນຳ ຂໍ້ ກຳ ນົດເຫຼົ່ານີ້.